Skip to main content

Rešenja za neprofitne organizacije i druge NVO

Moćno rešenje otvorenog koda za neprofitni sektor i NVO

Drupal je broj jedan CMS otvorenog koda za neke od najuticajnijih neprofitnih organizacija na svetu. Cilj je da se stvaranjem, prilagođavanjem i širenjem njihove misije, utiče na realne promene u svetu.

Potrebna vam je pomoć u neprofitnim projektima? Popričajte sa nama.

Drupal koristi na stotine neprofitnih organizacija i NVO-a

Spremno za upotrebu - Idealno za neprofitne organizacije. Mnogo funkcionalnosti van okvira. Jednostavan za upravljanje, isplativ, pouzdan i otvorenog koda.

Skalabilno - Kako raste vaša neprofitna misija, Drupal raste s vama. Povežite svoj glavni web sajt, kampanje i bilo koji drugi mikrosajt koji odlučite da pokrenete.

Organizovano - Pomoću Drupala možete označiti i kategorizovati svoj sadržaj, tako da vaša neprofitna poruka bude upečatljiva i dostupna.

Poslednjih nekoliko godina učestvovali smo u različitim projektima za neprofitne organizacije - izrada web aplikacija, web sajtova, mikrosajtova i mobilnih aplikacija.

Bili smo znatiželjni na koje sve načine možemo podržati obrazovanje. Stvaranjem složenih EDU digitalnih platformi, stekli smo kvalitetno iskustvo u projektima visokog obrazovanja i projektima upravljanja finansiranjem.
Različitim digitalnim proizvodima, omogućili smo mnogo toga. Na primer, pomogli smo hiljade studenata da se pripreme za ispite i apliciraju za stipendije, ali smo, takođe, znatno olakšali postupak upravljanja finansijama.
Naš sistem upravlja celokupnim procesom dodela finansija. Počevši od apliciranja, evaluacije, godišnjeg praćenja, službe za pomoć, završavajući dobrim prikazom analize.

Hajde da popričamo!
Person