Skip to main content

Natur.Digital

Otkrijte staze, biljke i životinje širom Bavarske sa samo jednom aplikacijom. Zabavno i stručno znanje za ljubitelje prirode i one koji to žele da postanu. U vlasništvu bavarske državne vlade.
naturdigital.bayern.de
 

Zajedno sa Studio Present-om uspeli smo da uspešno završimo naš proizvod u roku od godinu dana. Veliko hvala na odličnoj i agilnoj implementaciji, kao i na poverljivoj komunikaciji. (Annika, natur.digital)

Potrebe klijenta

Klijent (Bavarsko državno ministarstvo za životnu sredinu i zaštitu potrošača) je želeo iOS, Android i web aplikacije sa istim funkcijama koje:

 1. Mogu javno prikazati podatke prikupljene tokom 3 godine u bavarskom regionu o životinjama, biljkama, insektima, staništima, POI-ma i drugom geo sadržaju od velikog značaja.
 2. Mogu da prikažu podatke u prikazu mape i u prikazu liste.
 3. Poseduju napredni algoritam za pretragu zasnovan na ocenjivanju relevantnosti od 10 faktora.


Takođe, njihova mobilna aplikacija je morala da ima laku pretragu unetih podataka i pametno filtriranje rezultata.

Klijent je želeo mogućnost snimanja, obrade, sortiranja i modifikacije podataka tokom vremena. Ali i mogućnost da korisnici doprinesu svojim slikama pejzaža i POS-ova, u okviru vidžeta za poređenje „Bavarska pre/posle“.

Rešenja

Prikupljanje podataka: Prvi deo projekta je bila nadogradnja i održavanje Drupal CMS-a zaduženog za sve podatke o živom svetu i geografskim informacijama. Uradili smo niz poboljšanja kako bismo pomogli uređivaču sadržaja da lako unese i prilagodi podatke. Jedan od najvećih zadataka bio je stvaranje uvoznika iz različitih državnih izvora.

Dizajn i arhitektura baze podataka za iOS, Android i web aplikacije koje mogu javno prikazati prikupljene podatke.

Glavni delovi mobilne aplikacije:

Prikaz karte: Uključene su 3 vrste mapa koje su predstavljene kao slojevi, poput vektorskih, satelitskih i prostornih.

Korisnici mogu da vide i biciklističke i pešačke rute i da dobiju dodatne informacije o gradu. Podaci su grupisani pomoću funkcije Leaflet, a različite vrste tačaka su predstavljene unutar pojedinačnih pinova.

Funkcija Leksikona (Lista): Cilj mape je bio da prikaže geografski sadržaj gde se nalaze sve rute, POI i staze, ali smo u listi omogućili i prikaz životinja, ptica, pečuraka i staništa.

Napredna pretraga: Funkcija aplikacije koja će vam dati rezultate kao što su: gde možete uočiti medveda, šta on jede, ko ga jede, kada je period parenja, da li je vrsta u statusu ugroženosti i još mnogo informacija.

Mediji: Svaki sadržaj je bogat zvukom, video zapisima i slikama za bolje korisničko iskustvo.

Geofencing: Cilj aplikacije je da se koristi većinu vremena u prirodi, u šumama, planinama... A nekim od tih područja je pristup ograničen. Neki su ograničeni sve vreme, neki periodično tokom godine. Aplikacija će vam poslati obaveštenje ako se nalazite u blizini zabranjenog područja i obavestiti vas zašto je zabranjeno i zašto ne biste trebali da idete tamo.

Još jedna dobra upotreba tehnologije geofencinga je informisanje korisnika kada su u blizini nekog POI mesta.

Društveni element: Svako ima priliku da doprinese rastu sadržaja aplikacije. Ovaj odeljak aplikacije se zove „Bavarska pre/posle“. Urednici su postavili dosta starih slika reka, planina, šuma, pejzaža... a korisnici sada imaju mogućnost da učitaju trenutnu sliku tog istog mesta i pogleda. Oni sada, na interaktivan način, mogu da uporedite stare i nove slike da bi videli razlike tokom vremena.

*Sve je slično za web aplikaciju osim GPS funkcionalnosti (obaveštenja zasnovana na lokaciji i Geofencing).

Korišćene tehnologije
 • React
 • React Native
 • Drupal
 • Next.js
 • Realm
 • MongoDB
 • Multiple GIS services
 • APIs
Interfejs aplikacije

Ovi snimci ekrana prikazuju intuitivan interfejs aplikacije Natur.digital. Uz besprekornu navigaciju i jasne vizuelne naznake, korisnici mogu lako da shvate njegove funkcionalnosti već od prve interakcije.

nature digital 1
nature digital 2
nature digital 3
nature digital 4
nature digital 5
Inicijator projekta

Bavarsko državno ministarstvo za životnu sredinu i zaštitu potrošača pokrenulo je ovaj projekat sa ubedljivom vizijom — da osnaži korisnike aplikacija da se povežu sa prirodom kao nikada ranije.

Pomogli smo im da realizuju ovaj projekat, koji ima za cilj da promeni način na koji ljudi komuniciraju sa prirodom i promoviše održive prakse za generacije koje dolaze.