Skip to main content

Politika Privatnosti

Napravili smo ovaj dokument kako biste bolje razumeli koje podatke o vama prikupljamo dok pretražujete naš web sajt. Takođe, ovaj dokument će vam objasniti kako koristimo vaše podatke i koji su vaši izbori. Zato vas molimo da pročitate sledeće.

Neki ključni pojmovi

 • Lični podaci - podrazumevaju podatke koji se odnose na privatna lica koja mogu biti identifikovana
 • Korisnik - posetilac našeg web sajt-a.
 • Klijent - osoba koja koristi naše usluge.
 • Podaci o upotrebi - odnosi se na podatke koje nam korisnik omogućava da koristimo u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva time što jasno prihvata uslove.
 • Kolačići - mali skupovi podataka koji se čuvaju u korisničkom web pretraživaču tokom pregleda web sajt-a.

O nama

Ovaj web sajt je u vlasništvu Studio Present LLC,  agencije za web dizajn  agency, sa sedištem na adresi Somborski put 33a, 24 000 Subotica, Srbija. Studio Present LLC je kompanija u privatnom vlasništvu, registrovana u Republici Srbiji 

 • ID broj kompanije:: 20581140
 • PIB: 106339862
 • E-mail: info@studiopresent.com

Opšte informacije

Studio Present je veoma posvećen privatnosti podataka i pozdravljamo najnoviju evropsku Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR) koja je stupila na snagu 25. maja 2018. Ova nova zakonska regulativa vam daje veću sigurnost, transparentnost i kontrolu vaših ličnih podataka na mreži. Vaše lične podatke tretiramo kao poverljive i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom politikom privatnosti. Svi podaci lične prirode koji vas direktno ili indirektno identifikuju biće korišćeni pošteno, u skladu sa zakonom i u cilju zaštite. Ova politika privatnosti objašnjava kakve informacije prikupljamo i za šta ih koristimo. Takođe objašnjava kako i u koje svrhe se to dešava. Imajte na umu da podaci koji se prenose putem interneta (npr. putem komunikacije e-poštom) mogu biti podložni kršenjima sigurnosti. Potpuna zaštita vaših podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Kako prikupljamo vaše podatke?

Neki podaci se prikupljaju kada nam ih vi dostavite, na primer, podaci koje unesete u naš kontakt obrazac. Ostale podatke automatski prikupljaju naši IT sistemi kada posetite web sajt (statistika).

Naša upotreba podataka

 • Na osnovu GDPR-a, svaki posetilac web sajt-a može da odabere: da prihvati ili odbije prikupljanje njegovih ličnih podataka na web sajt-u.
 • Studio Present prikuplja i obrađuje samo potrebne podatke o korisnicima koji su prihvatili i dali saglasnost za takvu obradu podataka, sa jasno naznačenom svrhom, u skladu sa procedurama regulisanim zakonodavstvom.
 • Vaše podatke uglavnom koristimo za prikupljanje statističkih podataka za potrebe prijavljivanja projekata.  Deo podataka se prikuplja kako bi se osiguralo pravilno funkcionisanje web sajt-a i poboljšalo korisničko iskustvo.

Šta znamo o vama?

 • Prikupljamo podatke o upotrebi sa vašeg računara ili opšte informacije o vašoj poseti. Ne možemo vas lično identifikovati ako nam svojevoljno ne date vaše lične podatke.
 • Koristimo Google Analitics (GA) da pratimo broj korisnika koji posećuju naš web sajt i da bolje razumemo njihove potrebe kako bi poboljšali korisničko iskustvo (UX).
 • Nećemo znati vašu adresu e-pošte osim ako nam je ne pošaljete putem e-maila ili kontakt forme

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo na pristup, ispravljanje, brisanje i primanje vaših ličnih podataka, kao i ograničavanje njihove obrade ili prigovora na iste, kao što je predviđeno u članovima 17 do 24 Uredbe (EU) 2018/1725. Možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku koristeći naš obrazac za kontakt ako imate neki od ovih zahteva ili dodatna pitanja u vezi sa pitanjem privatnosti i zaštite podataka. Ako želite da dobijete podatke koje smo obrađivali na osnovu vašeg pristanka ili u skladu sa ugovorom, to će biti učinjeno u standardnom, mašinski čitljivom formatu, u meri u kojoj je to tehnički izvodljivo.

Koliko dugo se podaci mogu čuvati?

Lični podaci će se čuvati toliko koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju se obrađuju. Svi podaci koji se odnose na projekat biće sačuvani tokom trajanja projekta. U slučaju formalne žalbe, svi podaci kojima se raspolaže u vreme podnošenja žalbe, biće zadržani do okončanja žalbenog postupka.

Obrada podataka treće strane

Kada posetite naš web sajt, može se izvršiti statistička analiza vašeg ponašanja pri surfovanju. To se pre svega dešava pomoću kolačića i analitike. Analiza vašeg ponašanja u pretraživanju obično je anonimna, tj. nećemo biti u mogućnosti da vas identifikujemo iz ovih podataka. Ovakvoj analizi možete prigovoriti ili je sprečiti ako ne koristite određene alate. Dodatni detalji mogu se naći u donjem odeljku Analitika i Oglašavanje.

Sarađujemo sa ovim nezavisnim procesorima podataka:

Google (Privacy policy)

MiniCrm (Privacy policy)

Facebook (Privacy policy)

Opoziv vaše saglasnosti za obradu vaših podataka

Mnogi postupci obrade podataka mogući su samo uz vašu izričitu saglasnost. Možete povući svoj pristanak u bilo kom trenutku s promenom u budućosti. Dovoljan je neformalni e-mejl sa ovim zahtevom. Podaci koji se obrađuju pre nego što primimo vaš zahtev mogu se i dalje pravno obraditi.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje obrađujemo na osnovu vašeg pristanka ili u ispunjavanju ugovora, automatski dostavite sebi ili trećoj strani u standardnom, mašinski čitljivom formatu. Ako vam je potreban direktan prenos podataka drugoj odgovornoj strani, to će se izvršiti samo u meri koja je tehnički izvodljiva.

SSL ili TLS enkripcija

Ova veb lokacija koristi SSL ili TLS šifriranje iz bezbednosnih razloga i radi zaštite prenosa poverljivog sadržaja, kao što su upiti koje nam šaljete kao operaterima vebsajta. Možete prepoznati šifrovanu vezu u adresnoj liniji pretraživača kada se promeni iz „http: //“ u „https: //“, a ikona zaključavanja se prikaže u adresnoj traci pretraživača. Ako je aktivirano SSL ili TLS šifrovanje, podatke koje nam prenesete, treće strane ne mogu da čitaju.

Informacije, blokiranje, brisanje

Kao što to dozvoljava zakon, imate pravo da vam se u svako doba daju besplatne informacije o bilo kojim vašim ličnim podacima koji se čuvaju, kao i o njegovom poreklu, primaocu i svrsi u koju su obrađeni. Takođe imate pravo da ovi podaci budu ispravljeni, blokirani ili izbrisani. Možete nas kontaktirati u bilo koje vreme koristeći adresu navedenu u našem pravnom obaveštenju ukoliko imate dodatna pitanja na temu ličnih podataka.

Protivljenje promotivnim imejlovima

Ovime izričito zabranjujemo upotrebu kontakt podataka objavljenih u kontekstu zahteva za pravno obaveštenje web sajt-a u vezi sa slanjem promotivnog i informativnog materijala koji nije izričito tražen. Operator web sajt-a zadržava pravo da preduzme određene pravne radnje ukoliko se primi neželjeni reklamni materijal, poput neželjene pošte putem e-maila.

Izmene u ovoj politici privatnosti

 • Studio Present može da izmeni ovu Politiku privatnosti po potrebi.
 • Studio Present zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti kada je to potrebno, kako bi se uskladilo i postupalo u skladu sa relevantnim važećim zakonima i propisima.
 • Ako primenimo neke promene, nećemo izričito obavestiti svoje klijente ili korisnike web sajt. Umesto toga, preporučujemo vam da posećujete ovu stranicu povremeno da biste bili informisani o promenama ove Politike.

Šta su kolačići?

Kolačići ne štete vašem računaru i ne sadrže viruse. Kolačići pomažu da naš web sajt bude jednostavniji, efikasniji i sigurniji za upotrebu. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i čuvaju u vašem pretraživaču.

Većina kolačića koje koristimo su takozvani „sesijski kolačići“. Oni se automatski brišu nakon vaše posete. Ostali kolačići ostaju u memoriji vašeg uređaja dok ih ne obrišete. Ovi kolačići omogućavaju prepoznavanje vašeg pregledača prilikom sledećeg poseta veb lokaciji.

Možete da konfigurišete pretraživač tako da vas obaveštava o korišćenju kolačića tako da možete odlučiti od slučaja do slučaja da li prihvatate ili odbijate kolačić. Alternativno, vaš pretraživač može biti konfigurisan da automatski prihvata kolačiće pod određenim uslovima ili ih uvek odbija, ili da automatski briše kolačiće prilikom zatvaranja pretraživača. Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost ovog web sajt-a.

Kako koristimo kolačiće

 • Koristimo web sajt analitiku i kolačiće performansi.
 • Koristimo samo kolačiće potrebne za praćenje poseta korisnika našem web sajt-u i unutrašnjim stranicama. To se odnosi na analitičke kolačiće / kolačiće sa performansama, a ceo postupak se vrši anonimno, tako da ni na koji način ne možemo otkriti identitet korisnika našeg web sajt-a.Mi koristimo kolačiće da ciljamo publiku.
 • Ovi kolačići povezani su sa Facebook Pixel-om i koriste se za preciznije ciljanje publike prilikom postavljanja Facebook oglasa.

Kontakt formula

Ako nam pošaljete pitanja putem kontakt obrasca, prikupićemo podatke unesene u obrazac, uključujući podatke za kontakt koje navedete kako bismo odgovorili na vaše pitanje i sva dodatna pitanja. Ne delimo ove informacije bez vašeg odobrenja.

Podatke koje navedete u kontakt obrascu zadržaćemo sve dok ne zatražite njihovo brisanje, ne opozovete svoj pristanak za njegovo skladištenje ili ako svrha njegovog skladištenja više ne važi (npr. nakon ispunjenja vašeg zahteva). Ova odredba ne utiče na bilo koje obavezne zakonske odredbe, posebno one koje se tiču perioda obaveznog čuvanja podataka.


Google reCAPTCHA

Da bismo osigurali dovoljnu sigurnost podataka tokom slanja obrazaca, koristimo uslugu reCAPTCHA koju pruža Google. Ovo se uglavnom koristi za razlikovanje da li unos vrši fizička osoba ili ga stvara mašina i obrađuje automatski. U okviru ove usluge, Google će dobiti IP adresu i eventualno još neke potrebne podatke. Za dodatne informacije o politici privatnosti kompanije Google Inc., posetite https://policies.google.com/privacy?hl=policies.

Kako da nas kontaktirate

Ako imate drugih pitanja ili nedoumica u vezi sa ovim pravilima o privatnosti i kolačićima, pošaljite nam e-mail na info@studiopresent.com