Skip to main content

Univerzitet u Regenzburgu

Univerzitet u Regenzburgu (UR), osnovan 1962. godine, je moderan univerzitetski kampus na južnom rubu srednjovekovnog grada Regenzburga. Univerzitet ima širok spektar disciplina i istovremeno impresionira svojom odličnom infrastrukturom.

 

Poslovni ciljevi
  1. Napraviti platformu za online učenje koja je laka za korišćenje
  2. Povećati transparentnost i komunikaciju
  3. Napraviti stabilan i bezbedan portal za studente i profesore
  4. Implementirati nove funkcije
Izazov

Najveći izazov je bio da iskoristimo postojeću platformu i da je od početka postavimo i konfigurišemo tako da imamo stabilnu osnovu za postizanje željenih ciljeva. Potpuno smo promenili UX kako bismo imali platformu za online učenje koja je laka za korišćenje.

 

Rešenja
  1. Drupal 9
  2. Napredna kontrolna tabla/log za komunikaciju i saradnju
  3. Saradnje koje su prilagođene radu studenata i profesora
  4. Prilagođene uloge za studente i profesore
  5. Različiti nivoi pristupa različitim delovima platforme
  6. Integracija sa Open Social i chat platformom