Skip to main content

Slawik

Christiane Slawik je najpoznatija fotografkinja konja u Nemačkoj, međunarodno proslavljena i nagrađivana, poznata po svom kreativnom kombinovanju umetničke fotografije i ljubavi prema konjima.

Morali smo da uhvatimo suštinu umetnosti Slawikove predstavljanjem kvalitetnih fotografija koje istinski prikazuju dve najveće strasti u njenom životu: umetničku fotografiju i konje.

Poslovni ciljevi
 1. Integrisati jedinstvenu internet prodavnicu u web sajt - opcija za kupovinu fotografija i mogućnost preuzimanja za članove
 2. Poboljšati UX i UI
 3. Brz web sajt čak i sa visokokvalitetnim fotografijama
 4. Stvoriti siguran sistem za preuzimanje fotografija - zaštita autorskih prava
Izazov

Pored ažuriranja starog web sajta,  morali smo da implementiramo neobičnu internet prodavnicu. Izazov je bio pronaći pravi način da se kupcima omogući da kupe fotografije, ali i napraviti određenu funkciju za registrovane članove kako bi mogli lako i bezbedno da preuzmu fotografije.

Rešenja
 1. Internet prodavnica izgrađena u Drupalu 8
 2. Više od 3 terabajta fotografija postavljenih na web sajt
 3. Pojednostavljeni postupak kupovine fotografija
 4. Poseban obrazac za registraciju
 5. Rešenje za pretplatnike za jednostavno preuzimanje fotografija
 6. Osigurana zaštita autorskih prava
Web sajt

Pored prezentacije kvalitetnih fotografija, napravili smo i web sajt kojim se lako upravlja. Jasnim isticanjem kategorija pretraživanja na web sajtu poboljšali smo UI i UX. Takođe, kreirali smo poseban obrazac za registraciju koji omogućava napredne funkcije pretraživanja za članove.

test slika
test slika
test slika
Rezultati
 • D6 na D8 ažuriranje Drupala
 • 30% smanjena administracija 
 • 3TB+ fotografija postavljeno