Skip to main content

Energie Zukunft Schweiz

Energie Zukunft Schweiz je vodeća sila na putu ka potpuno obnovljivom snabdevanju energijom. Kao inovativni izvođač, njihova kompanija je posvećena efikasnoj implementaciji energetske tranzicije i podržava snabdevače energijom, učesnike u industriji nekretnina, javne ustanove i fizička lica u sprovođenju svoje energetske tranzicije na praktičan i profitabilan način.

Poslovni ciljevi
 1. Kreirati platformu koja je jednostavna za korišćenje
 2. Olakšati kreiranje aplikacija i upravljanje njima
 3. Omogućiti automatske poruke na osnovu statusa prijave
 4. Implementirati praćenje statusa prijave
 5. Omogućiti podnosiocima prijava da vide dalje korake u svojoj prijavi
Izazov

Najveći izazov je bio postavljanje potpuno novog sistema od nule jer sadašnji nije bio fleksibilan i spreman da bude prilagodljiv za buduće zahteve. Napravili smo sistem koji može da komunicira sa različitim vrstama drugih sistema.

Rešenja
 • Platforma za finansiranje u Drupal 9
 • Različiti statusi prijave
 • Platforma za komunikaciju za sve učesnike
 • Lako kreiranje i upravljanje prijavom
 • Odličan pregled i statistika prijave
 • Složene web forme sa složenim varijablama