Skip to main content

Energie Zukunft Schweiz

Energie Zukunft Schweiz je vodeća sila na putu ka potpuno obnovljivom snabdevanju energijom. Kao inovativni izvođač, njihova kompanija je posvećena efikasnoj implementaciji energetske tranzicije i podržava snabdevače energijom, učesnike u industriji nekretnina, javne ustanove i fizička lica u sprovođenju svoje energetske tranzicije na praktičan i profitabilan način.

Poslovni ciljevi
 1. Kreirati platformu koja je jednostavna za korišćenje
 2. Olakšati kreiranje aplikacija i upravljanje njima
 3. Omogućiti automatske poruke na osnovu statusa prijave
 4. Implementirati praćenje statusa prijave
 5. Omogućiti podnosiocima prijava da vide dalje korake u svojoj prijavi
Izazov

Najveći izazov je bio postavljanje potpuno novog sistema od nule jer sadašnji nije bio fleksibilan i spreman da bude prilagodljiv za buduće zahteve. Napravili smo sistem koji može da komunicira sa različitim vrstama drugih sistema.

The Implementation

Cilj je bio kreirati platformu za obradu zahteva za finansiranje novih sistema grejanja, hlađenja, generalno sistema koji doprinose ušteti energije.

Studio Present je stvorio osnovu za obradu hiljade zahteva gde država na osnovu kompleksne kalkulacije i zahteva isplaćuje novac građanima koji su aplicirali.

Projekat je posebno obeležen individualnim razvojem celokupnog radnog toka zaposlenih. To se ogleda u poboljšanju komunikacije, dodeli zadataka različitim korisnicima, uvozu i izvozu relevantnih podataka, upravljanju dokumentima na platformi i integraciji sa ERP sistemima. Povezivanje baze podataka sa vizuelnim prikazom informacija.

Takođe je uspostavljena višenamenska administracija korisnika sa odgovarajućim dodeljivanjem prava i višejezičnošću. Još jedan bitan deo našeg rada bio je briga o integraciji QA postupaka na platformi putem odobravanja i potvrđivanja zahteva od strane korisnika sa višim ovlašćenjima.

Ovaj projekat je u toku, i uvek radimo na razvijanju novih funkcija. Najnoviji zahtev bio je kreiranje potpuno novog programa finansiranja za energetsku efikasnost električne energije pod nazivom "ProKilowatt". Ponovo su dodate nove regulative, nova logika i nova računanja kako bi se pojednostavili postupci apliciranja.

Neki procesi traju i do 10 godina gde je moralo biti uspostavljeno i isprogramirano praćenje (monitoring), odnosno periodično prikupljanje podataka od strane korisnika usluga.

Rešenja
 • Platforma za finansiranje u Drupal 9
 • Različiti statusi prijave
 • Platforma za komunikaciju za sve učesnike
 • Lako kreiranje i upravljanje prijavom
 • Odličan pregled i statistika prijave
 • Složene web forme sa složenim varijablama
ezs steps

 

EZS dashboard filtering