Skip to main content

Zadi

Zadi je složena web aplikacija napravljena za iskusne srodne kompanije Alarmni sistemi i SAT-TRAKT koja upravlja celokupnim njihovim radnim procesom i omogućava da sve radi bez problema.
 

Klijent je želeo da poboljša tok rada i izvrši potpun prelaz sa previše eksel proračunskih tabela, na jedan efikasan sistem koji kontroliše svaki korak svakodnevnih procesa. Naš posao je bio da jasno razumemo poslovnu logiku i stvorimo sistem koji štedi vreme i obezbeđuje kontrolu.

Poslovni ciljevi
 1. Neosetan prelazak sa gomile proračunskih tabela na jedan složeni digitalni sistem
 2. Napraviti web aplikaciju koja prati sve korake procesa toka posla
 3. Direktna i trenutna ažuriranja i obaveštenja za zaposlene
 4. Izgradite sistem koji bi lako mogle da se koriste i usvoje i druge kompanije
 5. Napravite aplikaciju prilagođenu korisniku i jednostavnu za upotrebu, jer će je koristiti svaki zaposleni u kompaniji
Izazov

Morali smo stvoriti fleksibilan i otvoren sistem koji će koristiti više kompanija, sa donekle sličnim, ali ipak različitim radnim tokovima i integracijama.

Rešenja
 1. Razvijen sistem za preciznije praćenje utrošenog vremena i efikasnosti zaposlenih
 2. CMR sistem - jednostavan, prilagodljiv sistem koji prikuplja prethodnu istoriju, nove unose, status porudžbina, probleme sa korisničkom službom itd.
 3. Napravljen sistem upravljanja zadacima - jasna podela poslova i odgovornosti
 4. Razvijen sistem za praćenje potrošnje goriva tokom terenskog rada
 5. Sistem koji jasno prikazuje sve trenutne radne angažmane
 6. Sistem za praćenje isteka licence, lekarski pregledi zaposlenih sa kalendarskim podsetnicima
 7. Razvijen sistem izveštavanja zarad bolje analitike
 8. Komponenta React.Js - za zadatke - fleksibilan i prilagodljiv sistem prema različitim zahtevima posla
 9. Sistem znanja koji oblikuju svi - svaki zaposleni ostavlja komentar o tome kako je posao urađen, tako da ga drugi ili novi zaposleni mogu koristiti za svoj posao
 10. Sistem nadzora koordinatora
 11. Sistem je posebno prilagođen tabletima koje radnici svakodnevno koriste
Web sajt

Složena web aplikacija koju kompanije koriste kao interni i zatvoreni sistem za upravljanje i organizaciju procesa toka posla.

test slika
test slika
test slika
test slika
Zadi, za optimizaciju posla
test slika
Rezultati
 • Ušteda vremena - više posla se uradi za manje vremena
 • Klijent ima statističke podatke putem samo jednog klika
 • Sistem je otvoren i spreman za druge kompanije da se pridruže i koriste ga