Skip to main content

ProCredit Bank

Naš glavni zadatak bio je da omogućimo nesmetan prelazak sa oflajn na potpuno funkcionalnu onlajn banku. Budući da na web sajtu ima puno redovnih posetilaca, cilj nam je da idemo korak po korak, polako primenjujemo nove modifikacije i na kraju potpuno promenimo dizajn web sajta.

Poslovni ciljevi
  1. Poboljšati performanse web sajta
  2. Odraditi digitalnu transformaciju
  3. Poboljšati UX za administratore
  4. Implementirati napredne rezervne opcije za generičke poruke e-pošte sa web sajta
  5. Potpuni redizajn kao poslednji korak
Izazov

Najveći izazov na ovom projektu je odraditi postepeni prelazak svih poslova vezanih za klijente sa fizičkih banaka na onlajn sistem i usput napraviti potpuno novi dizajn.

Rešenja
  1. Drupal 8
  2. Napredne rezerve opcije za generičke poruke e-pošte sa web sajta
  3. Složeni obrasci za kontakt
  4. Funkcije bogatog uređivanja za izgradnju lending stranica