Skip to main content

MASSDATA

Prikupite, organizujte i predstavite veliku količinu podataka
na smislen način.

mass data
mass data

Zašto is MASSDATA?

Platforma za prikupljanje i obradu velikih količina podataka, sa ciljem da se ti podaci predstave na sadržajan način. Massdata pokreće mašinsko učenje.

Imate podatke ali ne znate kako da ih predstavite na jasan i razumljiv način?

Istaknuto
Frame

Prikupite podatke iz različitih izvora

Uključuje interne baze podataka i eksterne izvore kao što su društveni mediji i alati za web scraping.
Component 16

Scraping internet podataka

Pruža alate za scraping i prikupljanje podataka sa interneta i drugih izvora na mreži.
Component 16 (1)

Mašinsko učenje

Uključuje algoritme mašinskog učenja za analizu podataka i pruža uvid i predviđanja na osnovu istorijskih obrazaca i trendova.
Group 47654

Moderni framework-ovi

Koristi moderne tehnologije kako bi osigurao da je softver skalabilan, pouzdan i efikasan.
Component 16 (2)

Dizajn orijentisan ka korisniku

Pridržava se principa dizajna usredsređenog na korisnika, kako bi osigurao da je softver intuitivan, lak za upotrebu i da zadovoljava potrebe svojih korisnika.
Component 16 (3)

Automatski API-ji za sve skupove podataka

Generiše automatske API-je za sve skupove podataka, omogućava laku integraciju sa drugim softverskim alatima i sistemima.
Group 47654 0

Visok nivo bezbednosti

Obezbeđuje mere bezbednosti visokog nivoa koji se koriste za zaštitu osetljivih podataka i sprečavanje neovlašćenog pristupa.
Frame 0

Cloud aplikacija

Nudi fleksibilnost izbora između samostalnog hostinga ili 'Cloud' aplikacije, implementacije bazirane na osnovu vaših poslovnih potreba i preferensi.
Component 16 (4)

Interaktivna kontrolna tabla

Prilagodljivim vizuelni prikazi i metrike, što vam omogućava da lako vizuelizujete i analizirate podatke i pratite metriku.
Zašto MASSDATA?

Uštedite vreme

Automatizacijom zadataka koji se ponavljaju i pojednostavljenjem obrade podataka.

Automatska obrada podataka

99% grešaka će biti eliminisano smanjenjem ručnog rada, povećanjem efikasnosti i tačnosti.

Vaši podaci u vašim rukama

Pruža vam pristup podacima, omogućava da ih analizirate i koristite za donošenje odluka i poboljšanje poslovnih procesa.

White label

Omogućava vam da prilagodite softver tako da zadovolji vaše specifične poslovne potrebe i zahteve brendiranja.

Znajte svoje troškove unapred

Pomaže vam da unapred saznate svoje troškove, tako da možete planirati budžet u skladu sa tim.

Naučite kako

Dobićete uputstvo „Nauči kako“ od našeg tima stručnjaka. Imamo preko 15 godina iskustva u digitalnom svetu.
Kako funkcioniše
Frame (3) 0
Massdata mob 0