Skip to main content

Komunikacija sa klijentima

Prenošenje dobrih i loših vesti na vreme, od esencijalnog je značaja za kvalitetan odnos između poslovnih partnera. Težimo ka tome da naši klijenti budu srećni i da profitiraju, a to postižemo čestom komunikacijom.

Važno je da nam verujete

Stalna i redovna komunikacija sa našim klijentima, putem različitih kanala, obezbeđuje kvalitetan proces rada. Važno je da nam klijenti veruju i budu sigurni da ne idemo nigde. Prateći projekat, vremenom nailazimo na promene sa kojima se timski suočavamo. Ovo je prilika da rastemo zajedno sa našim klijentima. Mi održavamo kontakt i podstičemo ih da se ne plaše inovacija. IT svet se izuzetno brzo razvija i naš je posao da osiguramo da projekti idu u korak s vremenom.
 

Gotovo savršeno

Naša misija je da se uvek trudimo da budemo bolji. Iz dana u dan pronalazimo nove načine da poboljšamo svoj rad. Dajemo sve od sebe da negujemo atmosferu u kojoj se klijent oseća slobodno u komunikaciji, ali takođe očekuje i radikalnu istinu od nas. Uvek postoji nešto na čemu možemo raditi, šta možemo poboljšati, ali ono što najviše cenimo je to što naši klijenti veruju u nas i pouzdaju se u promene koje donosimo. 
 

Savladavanje izazova

Najvažnije je uvek biti iskren u komunikaciji sa klijentima. Ne plašimo se da priznamo da ponekada nailazimo na određene probleme. Njih posmatramo kao posebne izazove koje možemo zajedno savladati. Ne bežimo od problema, već se suočavamo s njima tako što ćemo biti potpuno transparentni u komunikaciji. Čak i ako se ne slažemo uvek sa klijentom, ako budemo radikalni i otvoreni u istini, možemo se mnogo bolje razumeti i brže doći do rešenja koje klijentu odgovara.