Skip to main content

Rešenja za visoko obrazovanje

Osnažujemo univerzitete širom sveta

Drupal je CMS otvorenog koda za stvaranje digitalnih iskustava, koji vam može pomoći da upišete i povežete studente, nastavno osoblje i diplomirane studente.

Da li vam je potrebno rešenje za visokoobrazovne projekte? Kontaktirajte nas.

Fleksibilan. Skalabilan. Siguran.

Fleksibilan, jer postoji širok spektar rešenja za web sajtove, naučno objavljivanje i mobilne aplikacije za škole i univerzitete. 

Skalabilan, zbog višestruke funkcionalnosti. Zamislite, sa jednog administrativnog panela upravljate svim web sajtovima departmana i, naravno, urednicima je moguće dati različita zaduženja.

Sigurno, jer nam je stalo do privatnosti studenata. Važno je koristiti sigurnosna rešenja koja su najbolja za zaštitu podataka studenata i univerziteta.

Kada govorimo o obrazovanju i IT sferi, primećujemo da je u poslednjih nekoliko godina gotovo nemoguće govoriti o njima odvojeno. Smatramo da obrazovanje treba da ide u korak s tehnologijom, dok istovremeno tehnologija mora da poštuje i podržava obrazovanje na pravi način. Smatramo da su EDU platforme od velikog značaja i upravo zato smo posvećeni radu na EDU projektima.
 

Na koji način podržavamo Edu projekte?

Stvorili smo platformu putem koje studenti mogu međusobno da sarađuju, razgovaraju sa nastavnicima, pristupaju resursima i testiratiraju se za predstojeće ispite. Pomoću ove platforme učenici imaju pristup digitalnim učionicama u kojima mogu da postavljaju pitanja i slušaju svoja predavanja.
Ova platforma omogućava studentima da se prijave i za stipendiju, što ovu platformu za učenje čini rešenjem "sve u jednom". Sistem automatski ocenjuje sve prijave, što je velika pomoći administraciji.
Najveća prednost administracije ovog tipa u obrazovanju je brzina: uklanjanje tradicionalnog „na papiru“ načina prijave, čini čitav proces znatno bržim. U prošlosti je neprofitnoj organizaciji bilo potrebno više od nedelju dana i najmanje tri člana osoblja kako bi prikupili, digitalizovali i obradili prijave. Sada to radi jedna osoba, svega nekoliko sati.

Hajde da popričamo!
Ime