Skip to main content

IoT (Internet of Things) development & solutions

Sve oko nas je pametno

Učinite svoj život i posao jednostavnijim povezivanjem „stvari“ putem interneta. Naši inženjeri posvećeni su tome da omoguće da sve u životu funkcioniše lakše i bude bolje povezano. 

Da li Vam je potreban IoT razvoj?

Putovanje u budućnost

Internet of things (IoT), omogućava nam da preuzmemo kontrolu nad svakodnevnim objektima putem interneta. Ne morate proricati budućnost da biste uvideli kako pametne kuće, pametni automobili, monitoring zdravlja sa udaljene lokacije, pametna poljoprivreda i druga slična rešenja uveliko pristužu. Naprotiv, neka od rešenja su već tu, i učiniće naš život lakšim i udobnijim. Kako određeni sistemi već postoje, sa sigurnošću možemo reći da utiču na sva područja našeg života.

Kako će IoT uskoro igrati aktivnu ulogu u svakodnevnom životu, što ne bi iskoristili ovu činjenicu, na najbolji mogući način i učinili naš život lakšim, a rad efikasnijim.

MQTT

MQTT je jednostavan protokol za razmenu poruka koji se preporučuje za uređaje sa ograničenom dometom. Odlično rešenje za IoT aplikacije. MQTT vam omogućava slanje naredbi za kontrolu izlaza, čitanje i objavljivanje podataka sa senzorskih čvorova i još mnogo toga.

Hajde da popričamo!
Ime