Skip to main content

Omega Freight LLC

Omega Freight LLC je kompanija za kamionski prevoz sa sedištem u SAD, osnovana 2011.

Ono što smo uradili za Omega Freight je jasan, moderan i jednostavan web sajt koji je usredsređen na funkcionalnost. Cilj nam je bio da poboljšamo postupak prijavljivanja novih vozača i da napravimo jednostavan obrazac za prijavu kupaca, integrisan u web sajt, pošto su do tada koristili spoljni softver.
 

Poslovni ciljevi
  1. Poboljšati postupak apliciranja za nove vozače
  2. Mobilna verzija prilagođena pre svega vozačima i kupcima
  3. Integrisati sve potrebne obrasce za potencijalne klijente u web sajt - isključiti spoljni softver
     
Izazov

Glavni izazov je bio kako pojednostaviti obrasce za potencijalne klijente i integrisati ih u web sajt.

Rešenja
  1. Prilagođeni kontakt obrasci 
  2. Prilagođen dizajn za mobilne uređaje
  3. Paleta boja optimizovana za najbolji UX
Web sajt

Omega Freight LLC web sajt razvijen je s naglaskom na UX za vozače i potencijalne kupce. Cilj nam je bio da isključimo sve usluge treće strane koje je klijent do sada koristio i stvorimo rešenje „sve u jednom“.

omega case study
omega case study
omega case study
omega case study
omega freight