Skip to main content

Movinito

Movinito je projekat poznate transportne kompanije sa sedištem u Nemačkoj, koja nudi napredne usluge transporta svim kupcima.

Kada morate da pošaljete paket, želite da to bude jednostavno, sigurno i na vreme. Naš posao je bio da odgovorimo na specifične želje klijenta i osmislimo efikasnu aplikaciju koja ispunjava sve potrebe kupca.

Poslovni ciljevi
 1. Napraviti složenu digitalnu aplikaciju kojom se istovremeno može upravljati paketima, vozilima, mestima, rutom vozača i skladištima
 2. U aplikaciju uključiti specifikacije o vozilima (datum isteka osiguranja, registracija, poslednja usluga)
 3. Potpuni prelaz sa sistema zasnovanog na papiru na novi digitalni sistem
 4. Imati napredni sistem praćenja paketa
 5. Mobilna aplikacija za vozače i radnike u skladištu
 6. Automatizacija sistema označavanja paketa
 7. Digitalna transformacija finansijskog sektora
Izazov

Movinitu je bila potrebna kompletna digitalna transformacija i morali smo da pronađemo pravi način za neosetan prelazak sa staromodnog sistema zasnovanog na papiru na potpuno novi digitalni sistem, koji se lako može prilagođavati u budućnosti, odgovarajući na sve promene koje se vremenom dešavaju.

Rešenja
 1. Kompleksna web aplikacija izgrađena u Decoupled Drupal-u 8 sa React i React Native (front-end) - mobilnom aplikacijom za vozače i radnike u skladištu, dostupnom za Android i iOS
 2. GraphQL za povezivanje Drupal-a sa React-om
 3. Integracija Google mapa - sistem praćenja - praćenje paketa sa mogućnošću ostavljanja komentara o kretanju paketa, automatskog izračunavanja cene isporuke na osnovu date adrese
 4. Usluge osiguranja paketa (COD, osiguranje, skladištenje)
 5. Upravljanje vozilima (datum isteka osiguranja, registracija, poslednja usluga)
 6. Spisak svih zaposlenih i njihovih uloga, za sve kategorije poslova
 7. Sistem za generisanje računa na osnovu zemlje pružaoca usluge - računi se razlikuju u zavisnosti od jezika i poreskog procenta 
Web sajt

Obratili smo mnogo pažnje na detalje dodavanjem specijalnih mogućnosti, za svaki aspekt procesa slanja. Sistem je jednostavan za upotrebu i dostupan za sve uređaje. Klijenti, vozači i drugi zaposleni, imaju sve potrebne informacije.

Movinito
Movinito
Movinito
Movinito
Movinito
Movinito
Rezultati
 • 40% manji operativni troškovi
 • 70% manje vremena operateri troše na administraciju i komunikaciju
 • 100% sigurno transportno preduzeće