Skip to main content

Vamadia

Nacionalno nasleđe je veliki deo istorije svakog čoveka i uz trud klijenta da prikupi sve podatke na jedno mesto, stvorili smo digitalnu arhivu koja odgovara potrebama klijenta.

Vamadia - Case study, portfolio - Studio Present

Mađarsko nacionalno veće (MNT) je neprofitna organizacija mađarske nacionalne manjine, sa sedištem na teritoriji Srbije. Imali su ideju da digitalizuju mađarske knjige, časopise, novine, fotografije, umetnine itd., da ih sakupe na jednom mestu i učine dostupnim svima.
 

Poslovni ciljevi
 1. Kreirati složenu digitalnu platformu za više od 70000 entiteta
 2. Čuvanje i obezbeđivanje svih podataka i stavljanje na raspolaganje svima
 3. Lako pretraživanje na više nivoa (po literaturi, piscu, umetniku, periodici)
 4. Sistem kojim se može upravljati i koji čuva veliku količinu podataka
   
Izazov

Od početka smo znali da moramo stvoriti složenu i skalabilnu web aplikaciju. Količina podataka će vremenom rasti i platforma mora biti u stanju da iznese ovu promenu. Morali smo da omogućimo lako pretraživanje stvaranjem izvanrednog UX-a (korisničkog iskustva), a takođe i da napravimo platformu koju će shvatiti ljudi bez tehničkog znanja koji rade na platformi i potom jednostavno upravljati njom. Izazov je bio pronaći savršen način da se ispune svi ovi uslovi.

Rešenja
 1. Kompleksna platforma izgrađena u Drupalu 8
 2. Platforma jednostavna za korišćenje
 3. Prilagođeni moduli
 4. Prilagođeni modul za pretragu baze podataka
 5. Back-up sistem
   

 

 

Web sajt

Generalno, web sajt treba da je spreman za veliku količinu podataka koji su već postavljeni, ali i za novi sadržaj koji se lako može dodavati vremenom. Administratorima je upravljanje jednostavno. Takođe smo posvetili veliku pažnju UI i UX tako da posetioci mogu lako da pronađu sve što traže.

Nacionalno nasleđe na jednom mestu
Vamadia - Case study, portfolio - Studio Present

Rezultati

 • Nasleđe Mađara iz Vojvodine je sakupljeno, sačuvano i osigurano na jednom mestu 
 • 70000 entitieta na web sajtu, u ovom trenutku 
 • Rezultati pretrage se prikažu za manje od 100 millisekundi