Skip to main content

Web Design Crash Course

Kurs web dizajna je organizovao i realizovao naš kolega Miloš. Dobar deo svoje karijere proveo je kao web dizajner, prikupljao materijale 5-6 godina i svoje znanje sumirao u seriji od osam predavanja u trajanju od 2,5 sata.

Ovo su neke od tema o kojima je Miloš govorio i potkrepio ih praktičnim primerima:

- teorija boja
- tipografija
- dizajn usmeren na korisnika
- CX
- dizajn weba i aplikacija za mobilne uređaje
- dizajn e-trgovine
- Figma
- HTML/CSS frameworks

Predavanja nisu bila samo teorijska, već su učesnici primenjivali naučene lekcije u grupnim ili individualnim praktičnim projektima.

Zahvalni smo na njihovom prisustvu i angažovanju i nadamo se da su napustili kurs sa novim i korisnim veštinama.

web design crash course